ผู้บริหาร บีทีเอสกรุ๊ป เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า“บีซีพีจี”

นายอภิชัย ฤทธิบุตร ผู้อำนวยการ Center of Digital Energy บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาขน) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป แก่คุณดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุนและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีซีพีจี โดยบีทีเอสกรุ๊ปเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ซื้อคาร์บอนเครดิตและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate/REC) จากบีซีพีจีเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา