พาณิชย์ – DITP ร่วมกับ TAFA จัดเสวนา “ขนส่งทางอากาศ…ทางเลือกของผู้ส่งออกผลไม้” ต่อยอดความร่วมมือขนส่งสินค้าทางอากาศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) กำหนดจัดงานเสวนา “ขนส่งทางอากาศ…ทางเลือกของผู้ส่งออกผลไม้” ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ต่อยอดความร่วมมือขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างภาครัฐและเอกชน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแนวทางการขนส่งโดยเพิ่มทางเรือและอากาศ

นอกเหนือจากการขนส่งทางบก โดยกรมฯ ได้ดำเนินการจัดพิธีประกาศความร่วมมือขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และกำหนดจัดงานเสวนา “ขนส่งทางอากาศ…ทางเลือกของผู้ส่งออกผลไม้” เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลแก่ผู้ส่งออกในการเตรียมความพร้อมของสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ในการขนส่งทางอากาศ โดยได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการขนส่งทางอากาศที่น่าจับตามอง รวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ส่งออก ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1 ชั้น 2 GlowFish (สาธร) อาคารสาธรธานี 2 และผ่านระบบออนไลน์ (Webinar)

ภายในงานเสวนาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการขนส่งผลไม้ทางอากาศ ได้แก่ นายนิธิธร สุขมนัส นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย นายกิตติชัย ปัทมดิลก นายกสมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้า นายเมธาสิทธิ์ ภมรสูต หัวหน้ากลุ่มงานขายประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมการเสวนาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์www.tradelogistics. go.th/th/activity ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2565 เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : DITP.logistics ** ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น **

*********************
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
10 มิถุนายน 65