จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” พร้อมจับมือหน่วยงานภาคีและสถาบันการเงินเตรียมไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ ประชาชนชาวอยุธยา “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไกลไปอย่างยั่งยืน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ลานหน้าคอนเวนชัน ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน”พร้อมด้วย นายดนัย นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาคี สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน (๔ ภูมิภาค) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ประกาศให้ปี ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน ประกอบกับนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เล็งเห็นความสำคัญในการคลายทุกข์ให้แก่ประชาชน จะเป็นผู้ลงพื้นที่เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน

รวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้คลายทุกข์ให้แก่ประชาชนด้วยตนเอง พร้อมมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา และมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมถึงการจัดไกล่เกลี่ยสำหรับหนี้ก่อนฟ้อง หนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษา โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี ตลอดจนหน่วยงานภาคี ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗ แห่ง

ทั้งนี้ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 โดยต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัดซีน อย่างน้อย 2 เข็ม หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ณ จุดตรวจคัดกรอง หากไม่มีหลักฐานมาแสดง สามารถขอรับบริการตรวจ ATK ได้ที่บริเวณด้านหน้างาน ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สวมแมสก์ และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/