นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2564 โดยมี นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร และผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์และแผนงาน พร้อมด้วยนางมณฑา อยู่หลำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน.