ผอ.กาเรียน ยืนยงชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ/เลขานุการ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ.ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์