พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น.

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น.