สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 9 มิย 65

+ ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.สงขลา (168 มม.)จ.นครศรีธรรมราช (49 มม.) และจ.ปัตตานี (47 มม.)

+แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,890 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,017 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง)

+กอนช. ติตตามหน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อมมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2565

 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ทั้งสิ้น 6,564 กิโลเมตร แบ่งเป็นการดำเนินการของสำนักการระบายน้ำ ระยะทาง 2,050 กิโลเมตร และสำนักงานเขต 50 เขต ดูแลรับผิดชอบ ระยะทาง 4,514 กิโลเมตร ในปีนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยกรุงเทพมหานครมอบหมายให้แต่ละสำนักงานเขตสำรวจจุดที่เป็นปัญหาน้ำท่วม อีกทั้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง สามารถดำเนินการลอกท่อได้ นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเจ้าของบ้านหรือร้านค้า โดยให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน ลดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำ รวมทั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในระยะยาว

 จังหวัดอุดรธานี เร่งสำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเขตเมืองวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนปี 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ลงพื้นที่ซอยแสงเจริญ 11 ถนนเชื่อมบ้านหนองใส-บ้านหนองนาหล่ำ พื้นที่ติดต่อทต.หนองบัว และอบต.สามพร้าว อ.อุดรธานี ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก สั่งการให้ทุกหน่วยงานรวมทั้ง 20 อำเภอ เตรียมพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ทุกหน่วยจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย เร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในเขตชุมชน การขุดท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ

 จังหวัดขอนแก่น เตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี 2565 จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2565 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดกิจกรรมการเตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี 2565 จ.ขอนแก่น ในเขต ทน.ขอนแก่น ทต.บ้านเป็ด ตามแผนงานมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดเสี่ยงอุทกภัย และการสูบพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกมาเพิ่มเติมในแหล่งน้ำในช่วง ส.ค.-ก.ย.65