ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชัน เยี่ยมชมงาน OTOP Midyear 2022

ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชัน เยี่ยมชมงาน OTOP Midyear 2022 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอทอปไทยในงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานตำบลเหล่าพัฒนา จังหวัดนครพนม” เกี่ยวกับการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์โอทอปไทย เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้นภายใต้พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาที่ทรงพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและฝีมือของประชาชนที่เป็นผู้ผลิตงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ไทย

โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในการเยี่ยมชมงาน OTOP Midyear 2022 ครั้งนี้ คณะเยี่ยมชม เริ่มสำรวจบูธร้านค้าประเภทผ้าไทย ภายในโซน First Lady ซึ่งเป็นโซนที่จัดแสดงผ้าไทยจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคที่ผ่านการคัดสรรอย่างละเมียดละไม เมื่อสตรีท่านใดได้สวมใส่แล้วจะโดดเด่นราวกับนางพญา หรือ “สตรีหมายเลข ๑” โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบได้เข้าชมบูธ “ศรียะลาบาติก” ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากแรงบันดาลใจที่อยากสืบทอดภูมิปัญญาผ้าพื้นเมืองลายโบราณทางภาคใต้

ต่อมา คณะเยี่ยมชมได้เดินทางไปยังโซน OTOP ขึ้นเครื่อง โดยได้เยี่ยมชมบูธ “หัตถกรรมกระจูดวรรณี” ซึ่งเป็นบูธที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านงานฝีมือที่ทำมาจากกระจูด อันเป็นพืชที่นิยมใช้สานกระเป๋าในภาคใต้ และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมบูธ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานตำบลเหล่าพัฒนา” ซึ่งเป็นร้านรวบรวมหัตถกรรมธรรมชาติจากต้นกก ถูกดัดแปลงสู่งานประดิษฐ์ด้วยฝีมืออันประณีตจากกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่น

ทั้งนี้ นายภูภวิศ กฤตพลนารา และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น กล่าวชื่นชมว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานหัตถกรรมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ ประณีต และสวยงาม นอกจากนี้ ยังได้มีการสนทนากับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวกับเรื่องราว ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ทั้งยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการใช้วัสดุต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อส่งเสริมให้สินค้ามีความทันสมัย ลดต้นทุนในการผลิตสินค้า พร้อมทั้งตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสสังคมและแฟชั่น

อันสอดคล้องกับพระปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยการนำภูมิปัญญา ผ้าไทย และหัตถกรรมทุกรูปแบบ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”