ผู้ว่าฯ เป็นประธานรับมอบเครื่องเวชภัณฑ์ จากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เหล่ากาชาดนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ อาคารท่องเที่ยววัดท่าการ้อง (ข้างมัสยิด) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบเครื่องเวชภัณฑ์ จากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพระครูโสภณปริยัตยานุยุต เจ้าอาวาสวัดจันทร์ พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางกะจะ ประกอบไปด้วย ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ จำนวน 240 แพ็ค ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก จำนวน 100 แพ็ค รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน

โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กลุ่มเปราะบาง) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/