ดีเอสไอ ร่วมกับ ยุติธรรม ปกครอง ช่วยสาวท้องแก่ไร้สัญชาติ

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับแจ้งจากเครือข่ายสถานะบุคคลภาคตะวันตก ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ช่วยเหลือบุคคลไร้สัญชาติ กรณี นางสาวนัตวรรณ อายุ 23 ปี ตั้งครรภ์ 8 เดือน พร้อมพี่ชาย 2 คน เป็นบุคคลไร้สัญชาติ อาศัยอยู่ในบ้านไม่มีบ้านเลขที่ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี บุคคลทั้งสามแจ้งว่ามารดาของตน ไม่ได้ไปแจ้งเกิด ทำให้นางสาวนัตวรรณ และพี่ชายอีก 2 คน ได้เรียนหนังสือแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมา ได้รับความช่วยเหลือจากอดีตผู้ใหญ่บ้าน ฝากเข้าเรียน ให้พออ่านออกเขียนได้เท่านั้น ไม่สามารถเข้าระบบเพื่อเรียนต่อได้ เพราะไม่มีใบเกิด และทำบัตรประชาชนไม่ได้ จนนางสาวนัตวรรณท้องแก่ 8 เดือน กำลังจะคลอด ไม่มีเงินไปตรวจดีเอ็นเอเพื่อมาทำบัตร จึงกังวลว่าลูกออกมาจะไม่ได้รับสิทธิ

ล่าสุดวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสหวิทยาการคดีพิเศษ นายธีรภัทร แก้วจุนันท์ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทำงานโครงการอำนวยความเป็นธรรม ด้านคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ประสานข้อเท็จจริงไปยังอำเภอปากท่อ และประสานความร่วมมือไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดินทางไปเก็บ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกกันกับบุคคลทั้งสาม หากมีความสันพันธ์ อำเภอปากท่อจะได้รับรองสถานะบุคคลให้กับบุคลลทั้งสาม เพื่อให้ได้รับสิทธิเช่นคนไทยทั่วไป อันนำมาซึ่งสิทธิด้านสาธารณสุข การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ ต่อไป

จากปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐไร้สัญชาติ และความเหลื่อมล้ำในสังคมของประเทศไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ควาสำคัญและขับเคลื่อนนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงนำแนวคิดจากนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข” มาพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และความ เหลื่อมล้ำ ด้วยการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับกรมการปกครอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ องค์กรพัฒนาเอกชน ด้านบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ