EXIM BANK และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทย สร้างผู้ส่งออก SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK พบปะ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) โอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ปีบริหาร 2565-2567 พร้อมหารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง EXIM BANK มีสาขาพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้