“ อธิรัฐ” เปิดท่าเรืออัจฉริยะ ท่าช้าง – สาทร “SMART PIER SMART CONNECTION” เชื่อมการเดินทางแบบไร้รอยต่อ ยกระดับคุณภาพชีวิต

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ท่าเรือท่าช้าง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ฯพณฯ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด ท่าเรือท่าช้าง – สาทร “SMART PIER SMART CONNECTION” โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมร่วมให้การต้อนรับ

นายอธิรัฐ เปิดเผยว่า การพัฒนาการให้บริการท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งตนได้ผลักดันนโยบายดังกล่าว โดยให้กรมเจ้าท่า ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมการขนส่งทางน้ำ เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ทั้ง ล้อ ราง เรือ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

สำหรับสถานีเรือสาทร เป็นสถานีเรือที่เชื่อมต่อระบบ ล้อ ราง เรือ และสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม สะพานตากสิน บริการทั้ง เรือด่วนเจ้าพระยา เรือไฟฟ้า MINE SMART FERRY เรือท่องเที่ยว เรือภัตตาคาร และเรือข้ามฟากไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอื่น ๆ อีกทั้งเป็นหนึ่งใน 29 ท่าเรือที่ถูกพัฒนายกระดับมาตรฐานและความปลอดภัย โดยกรมเจ้าท่า ให้เป็น SMART PIER ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ออกแบบอ้างอิงตามอัตลักษณ์สถาปัตยกรรม ตามสมัย รองรับการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ NEW NORMAL กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหคือ AI มาใช้ในการควบคุมและบริการจัดการเรือ ระบบการควบคุมการจราจรทางน้ำ ระบบการบริหารจัดการข้อมูล ระบบเชื่อมโยงโครงข่ายของอุปกรณ์และระบบ ควบคุม ระบบตั๋วและเครื่องตรวจสัมภาระ เครื่องวัดอุณหภูมิ บริการเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่มือถือ และระบบวงจร ปิด CCTV

ในการนี้ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะร่วมโดยสารเรือไฟฟ้า MINE SMART FERRY จากท่าเรือสาทรไปยัง “ท่าเรือท่าช้าง” สถานที่จัดพิธีเปิดท่าเรือท่าช้าง – สาทร ซึ่งกรมเจ้าท่า ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พัฒนาท่าเรือท่าช้างให้มีความสะดวก ปลอดภัย รวมถึงมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ภายในท่าเรือสามารถเชื่อมต่อไปยังพระบรมมหาราชวัง บริเวณหน้าประตูสุนทรทิศา ผ่านอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร เป็นการช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นการพัฒนาการเดินทาง การสัญจรทางน้ำในเขตกรุงเทพฯ ให้มีความพร้อมในการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นอย่างไร้รอยต่อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล