ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความห่วงใยเปิดด่านชายแดนใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ  มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care จำนวน 20,000 ชิ้น ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พันเอกสิฐิจักษ์ ร่มโพธิ์ชี ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้แทนรับมอบ  เพื่อส่งมอบให้กับกำลังพล ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากมีการเปิดด่านพรมแดน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทยอยเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก นับเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ  ให้คึกคักอีกครั้ง