PEAประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม โครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพินิจ เพชรสน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การไฟฟ้าในสังกัด และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 38 คน ได้โลหิตจำนวน 17,000 ซีซี

ภาพ/ข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์