ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ให้การต้อนรับผู้จัดการฝ่าย Event Marketing บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าพบหารือ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายวิระ ชิตชลธาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และนายวัษชระ บุญส่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสกล บรรยงค์เวช ผู้จัดการฝ่าย Event Marketing บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าพบหารือ เรื่องความร่วมมือด้าน การฝึกอบรม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างสีอาคาร เพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน และนักศึกษา