Pea เบตง จัดกิจกรรม Pea ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสาธิต เรืองสังข์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง มอบหมายให้นางปริศนา สุภาพ รองผู้จัดการ (บริหาร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง พนักงาน และลูกจ้างจัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเบตงและสภากาชาดไทย บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภาวะขาดแคลนโลหิต และเป็นการส่งเสริมการสร้างความดี ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 122 คน ปริมาณ 54,900 cc ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

ข่าว/ภาพ:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง