พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “รวมใจบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ถิ่นอ่างทอง”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “รวมใจบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ถิ่นอ่างทอง” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธี มีนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดเข้าร่วม ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการนานาชาติ และการออกร้านของดีวิถีไทยสี่ภาค