PEA แหลมฉบัง รวมพลังบริจาคโลหิตในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี

นายประชา กิจพจนีย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง นำผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสภากาชาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง