กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผนึกกำลังแพทย์แผนไทย จ.นครพนม ให้ความรู้ พร้อมแจกยาสมุนไพร ผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผนึกกำลังแพทย์แผนไทย จ.นครพนม ให้ความรู้ พร้อมแจกยาสมุนไพร ผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผนึกกำลังเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดนครพนม ต่อยอดโครงการ “แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19” ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ นำองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ยาแผนไทย สมุนไพร ให้กับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือ ภาวะ Post COVID-19 Syndrome

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ดูแลให้ความรู้และจ่ายยาสมุนไพรให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีอาการหลังการติดเชื้อ COVID-19 (ภาวะ Post COVID – 19/ Long COVID – 19) พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดนครพนม ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของแพทย์แผนไทย ในจังหวัดนครพนม

การออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ความรู้เรื่องการดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จ.นครพนม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำยาสมุนไพรที่ใช้ดูแลประชาชน ที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยในระยะนี้จะมีไข้ ตัวร้อน อ่อนล้า อ่อนเพลีย ปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อ อารมณ์เปลี่ยนแปลง มีปัญหาเรื่อง การนอนหลับ วิตก เป็นต้น

สำหรับยาสมุนไพรที่ใช้ดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 ได้แก่ ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สรรพคุณ ลดไข้ ต้านการอักเสบ ยาห้าราก สรรพคุณ ถอนพิษไข้ ยาประสะจันทน์แดง สรรพคุณลดไข้ ร้อนใน กระหายน้ำ ยาจันทน์ลีลา สรรพคุณ แก้ไข้ ปวดหัว ตัวร้อน ยาหอมนวโกฐ สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียนอาเจียน ลมปลายไข้ ยาตรีผลา ยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม ยาอมมะแว้ง และตรีผลา สรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ ยาขิง สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด และ ตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ได้แก่ ตำรับน้ำมันกัญชา สรรพคุณ แก้อาการนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ตำรับแก้ลม แก้เส้น สรรพคุณ แก้อาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บแน่นหน้าอก ปวดจุกท้อง และ ตำรับศุขไสยาสน์ สรรพคุณ แก้อาการนอนไม่หลับ อาการอารมณ์เปลี่ยนแปลง อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า เป็นต้น

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ดูแลให้ความรู้และจายยาสมุนไพรให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย ที่มีอาการหลังการติดเชื้อ COVID-19 (ภาวะ Post COVID – 19/ Long COVID – 19) จ.นครพนม มีบริการตรวจทางการแพทย์แผนไทยและจ่ายยาสมุนไพรให้กับประชาชน พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ จะเป็นการรวมพลังของแพทย์แผนไทยที่เป็นต้นแบบ ในการให้ความรู้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้กับประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 ที่มีคุณภาพมาตรฐานและ มีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ทั้งยังก่อให้เกิด ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป