นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายอนุชา วิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง