รมว.สุชาติ ร่วมคณะนายก ลุยยกระดับทักษะอาชีวะ สู่แรงงาน หนุนท่องเที่ยวภูเก็ตหลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเอ็มโอยูว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายด้านแรงงานของจังหวัดภูเก็ตที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

จากนั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้นำนายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมบูธการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การสาธิตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับ 1 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน 21 ภูเก็ต การให้ความรู้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 และเครือข่าย บวร บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต การแนะแนวอาชีพและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ เมนูการชงชาชักของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

จากนั้น รมว.แรงงาน ยังได้ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ไปยังโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมพิธีเปิดการสัมมนากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (Thailand Tourism Congress 2022) โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืนอีกด้วย

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจพี่น้องผู้ใช้แรงงานว่า แรงงานทุกคนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม เป็นที่ต้องการของนายจ้างผู้ประกอบการ โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวะเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงทางสังคม อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ สอดคล้องนโยบายเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาในประเทศไทย

โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำที่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดรายได้เป็นเม็ดเงินมหาศาล และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย