นายก นำ รมว. สุชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาการศึกษา พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Partnership School) ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายไมตรี ขุนทอง ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุย ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมการขับเคลื่อนการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอาชีวะศึกษาเพื่อการมีงานทำ ซึ่งโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเปิดรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน