มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน จัดให้รู้เท่าทันกฎหมาย PDPA

นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอม โดยเริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ความสำคัญของ PDPA คือการทำให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บไปแล้ว หรือกำลังจะถูกจัดเก็บมากขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้าของข้อมูล โดยมีสิทธิที่สำคัญคือ สิทธิการรับทราบและยิมยอมการเก็บข้อมูลส่วนตัว และสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คัดค้านและเพิกถอนการเก็บและนำข้อมูลไปใช้ และสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตัว

มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงร่วมกับ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” PDPA สำหรับสถานประกอบกิจการ ผ่านแอปพลิเคชัน (Zoom Meeting) ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.มนุพัศ ศรีบุญลือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากร

การอบรมในครั้งนี้มีค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 บาท ต่อคน ถ้าสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 จะมีค่าลงทะเบียนเพียง 1,500 บาทเท่านั้น (ออกใบเสร็จในนามของมูลนิธิพัฒนาฝีมือให้ทุกคน) ผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 50 คน ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-565-9347 นางสุทัศนี กล่าวทิ้งท้าย