ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบ้านไทร ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ตัดถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ในคืนวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้  

ถนนบรมราชชนนี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองทวีวัฒนา ถึงคลองบางกอกน้อย

ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ ถึงคลองบางเชือกหนัง

ถนนราชพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ ถึงคลองบางเชือกหนัง

ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 3

ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ถนนสุขาภิบาลบางระมาด

ถนนศาลาธรรมสพน์ ถนนสวนผัก ถนนฉิมพลี

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

การประปานครหลวง