ชัยวุฒิ ปลื้มใจ นโยบาย DE ลุงตู่ สิงคโปร์ ชมไทย ผู้นำ ด้านดิจิทัลอาเซียน ย้ำ PDPA ดี สิงคโปร์ทำมาหลายปีเเล้ว

ชัยวุฒิ ปลื้มใจ สิงคโปร์สนใจดึงไทยMOU ดิจิทัล พร้อมชื่นชม start up คนไทย เป็นผู้นำอาเซียน ขณะที่รมว.ไอซีที สิงคโปร์บอก PDPAดี จริง

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม พร้อมด้วย นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกคราชทูตไทยประจำ ณ.สิงคโปร์ และนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรี ได้เดินทางไปพบ กับ นาย กาน คิม ยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงนามMOU Digital Economy partnership Agreement (DEPA) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการค้า เเละการลงทุน สิงคโปร์ได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารเช้าเเละพบปะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการผลักดันกรอบความร่วมมือทางด้านการค้าดิจิทัล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนี้

1.ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ

2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายด้าน e – Commerce ของไทย – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.ศูนย์ข่าวปลอม

4.การดำเนินการระบบคลาวด์ การจัดตั้งบริการคลาวด์ กลางภาครัฐ (Government Data Center andCloud Service: GDCC)

5.แนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.แนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

7.การลงทุน ณ Digital Valley และ IoT Institute ในเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC)

8.การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill / Literacy)

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ได้เดินทางไปพบนางโจเซฟิน เตียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงมหาดไทย ณ.ที่ทำการกระทรวงมหาดไทย มีการหารือกันเกี่ยวกับ เรื่อง PDPE ซึ่งรัฐบาล สิงคโปร์ ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว มาเเล้วหลายปี เเละพร้อมที่จะช่วยเหลือเเละให้ข้อมูลกับประเทศไทยภายหลังจากที่ทราบว่าประเทศไทยเพิ่งได้มีการนำพระราชบัญญัติดังกล่าว มาบังคับใช้

ทั้งนี้นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลสิงคโปร์ ให้ความสนใจในเรื่องการลงทุนด้านดิจิทัลเป็นอย่างมากเเละอยากให้ไทยลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างกันเพื่อดึงดูดความสนใจนักลงทุนรุ่นใหม่ ให้หันมาลงทุนด้านดิจิทัลซึ่งสิงคโปร์มองว่าไทยมีศักยภาพด้านนี้ จึงอยากให้ผลักดัน กรอบความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมกับเรื่องPDPA โดย นางโจเซฟิน เตียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงมหาดไทย ก็เล่าให้ผมฟังว่า เรื่องPDPA เป็นเรื่องที่ดีมาก รัฐบาลสิงคโปร์ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนหรือให้ข้อมูลเรื่องPDPA กับประเทศไทยเพราะสิงคโปร์ทำมาหลายปีเเล้ว

ทั้งนี้นายชัยวุฒิ ยังย้ำด้วยว่าจะนำเรื่องดังกล่าวรายงานเเละหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ เเละเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามส่งเสริมเเละสนับสนุน จึงเรียกได้ว่าเรื่องดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากขณะนี้ไทยได้รับการยอมรับเเละถูกจับตามอง ในฐานะ ผู้นำ ด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน

————————————————————–