แพทย์เตือนความเครียดหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลให้อาการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์เตือน ความเครียด หนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลให้อาการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลง หากมีอาการผิดปกติ จะส่งผลเสียร้ายแรงได้ในอนาคต ควรปรึกษาแพทย์ทันที

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน สังคมการใช้ชีวิตมีความตึงเครียด เร่งรีบ ความกดดันต่างๆ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ ซึ่งความเครียดสามารถเกิดขึ้นเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย เช่น การทรงตัว เคลื่อนไหวทั่วๆไป และพบได้ทุกเพศทุกวัย หากมีความเครียดมากเกินไป จะส่งผลกระทบทางด้านปัญหาสุขภาพ ในบางรายอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า หรือ โรควิตกกังวล ได้ในอนาคต

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการของความเครียดสามารถส่งผลต่ออาการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลงได้ โดยผ่านกลไกลของระบบประสาทอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อภาวะเครียด ผ่านฮอร์โมน ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณต่อมลูกหมากที่หุ้มท่อปัสสาวะ และทางออกกระเพาะปัสสาวะมีการหดรัดตัว จึงเกิดแรงเสียดทานในทางเดินปัสสาวะ สงผลทำให้ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไม่สุด และมีปริมาณปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะปริมาณมากกว่าปกติ เป็นต้น

ผศ.พิเศษ นพ. ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากความเครียดแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆที่เป็นสาเหตุทำให้อาการของโรคต่อมลูกหมากแย่ลง เช่น ผลข้างเคียงยาบาง ชนิด ภาวะการเสื่อมสภาพของกระเพาะปัสสาวะ ภาวะที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ภาวะต่อมลูกหมาโต มากขึ้นจนอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ หรือมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ โดยศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ เพราะภาวะเหล่านี้อาจส่งผลเสียที่ร้ายแรงได้ในอนาคต ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติ ในระหว่างการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ควรปรึกษาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะทันทีเพื่อปรับแผนการรักษาที่เหมาะสม

*************************************************************************************
#โรงพยาบาลราชวิถี #กรมการแพทย์ #ความเครียด #ต่อมลูกหมาก
– ขอขอบคุณ- 6 มิถุนายน 2565