สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการดำเนินการปิดการฝึกอบรมตามแผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการปิดการฝึกอบรมตามแผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการ : พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในหลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) (Technical driving forklift safety : Advance Level) ณ อาคารฝึกอบรมฝ่ายเครื่องกล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ