สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการดำเนินฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีชั้นสูง หลักสูตร การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีชั้นสูง หลักสูตร การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารฝึกอบรมฝ่ายเครื่องกล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ