สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 5 มิ.ย. 65 เวลา 7.00 น.

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.ตราด (62) จ.เลย (61) จ.ยะลา (52) และ จ.สุโขทัย (52)
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 46,105 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,208 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 2 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง) เฝ้าระวังน้ำมากเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 4 แห่ง
+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม ในช่วง 1-2 วันนี้ บริเวณ จ.ระนอง กระบี่ และพังงา

กอนช. ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ตาม13 มาตรการรับมือฤดูฝน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ร่วมกับกรมทางหลวง สำรวจจุดอ่อนน้ำท่วมพื้นที่เขตดอนเมือง บริเวณ ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนช่างอากาศอุทิศ ร่วมวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีข้อสรุปดังนี้

 ให้สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้
– ดำเนินการเปิดบ่อพักถนนช่างอากาศอุทิศ ตอนลงคลอง เปรมประชากรเพิ่ม
– จัดหาเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิค ขนาด 16 นิ้ว มาติดตั้งหลังจากดำเนินการบ่อพักแล้วเสร็จ
– ดำเนินการนำรถดูดล้างท่อระบายน้ำในถนนช่างอากาศอุทิศ
– ร่วมกับสำนักงานเขต จัดหาเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบส่งต่อเป็นช่วงๆ ภายในซอยช่างอากาศอุทิศ 16 ให้ออกมาถนนช่างอากาศอุทิศ เพื่อเร่งระบายน้ำภายในหมู่บ้านปิ่นทองที่ท่วมขัง

 ให้กรมทางหลวง ดำเนินการดังนี้
– เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่แยกสุทธิสาร ถึงแยกงามวงศ์วาน
– ให้รื้อเนินดินถุงบิ๊กแบคและขุดลอกปากบ่อท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงทางเข้าสถานีสูบน้ำรัชวิภา
– ให้ลอกท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อให้น้ำจากคลองด่วน เข้าสถานีสูบน้ำรัชวิภา ได้ดียิ่งขึ้น

 ให้จิตอาสาดำเนินการล้างท่อระบายน้ำภายในซอยช่างอากาศอุทิศ 16