พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. 

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น.