ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.199 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จุดเทียนมหามงคล กล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ได้ต่อโคมเทียนให้หัวหน้าส่วนราชการ จุดเทียนถวายพระพร นำร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง

ด้วยตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อฟื้นดินคืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎร จากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพอันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป พระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎโดยทั่วกัน

ในศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ด้วยความจงรักภักดีขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย เดชะพระสยามเทวาธิราช
และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละออง
ธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณ
แผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า
และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ”

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/