ผู้ว่าฯ พิจิตร นำจิตอาสา 12 อำเภอ ร่วมกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ คลองข้าวตอก อ.เมืองพิจิตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณคลองข้าวตอก วัดดงกลาง อ.เมืองพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาจาก 12 อำเภอ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย

โอกาสนี้ ผู้ว่าฯพิจิตร ได้กล่าวเทิดพระเกียรติฯ และแยกย้าย กวาดลานวัด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดปฏิบัติงานที่ 1 วัดขนุน จุดปฏิบัติงานที่ 2 วัดดงกลาง จุดปฏิบัติงานที่ 3 วัดดงป่าคำ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
3 มิ.ย. 65