เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565” โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเยี่ยม ให้กำลังใจ

และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลลำปาง มีผู้มาบริจาคโลหิต 65 ราย ได้โลหิต 65 ราย คิดเป็น 26,000 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา 2 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ 3 ราย