สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 6.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ นางประคอง บุญสวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมกันส่วนราชการและประชาชนในจังหวัด
ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์