Long Covid นำสู่งานวิจัย

กลุ่มวิจัยสุขภาพประชากรและโภชนาการ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยศึกษาภูมิต้านทานในการยับยั้งต่อเชื้อโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อ

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่นอนโรงพยาบาล หรือมีอาการมากเพราะโควิด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565
2. “ยังคง” มีอาการหลงเหลือ (Long Covid) อยู่ขณะนี้ เช่น ไอเรื้อรัง ใจสั่น หรือ เหนื่อยเรื้อรัง เจ็บหน้าอก อ่อนแรง หลงลืม ผมร่วง
3. ไม่ฉีดวัคซีนเข็มถัดไปหลังหายป่วยจากโควิด

สิ่งที่ได้รับ
รับการตรวจภูมิยับยั้งเชื้อและติดตามอาการที่ รพ.ศิริราช ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบจำนวน ตามลิงก์ https://forms.gle/Gayue4qxsihocRwB8 สอบถาม โทร. 090-964-0835 และ 02-419-2640 (ในวันเวลาราชการ)

หมายเหตุ หากผ่านเกณฑ์พิจารณา ทางโครงการจะติดต่อกลับ (โครงการนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล COA no. SI1036/2021)