ปลัด สธ.ยืนยันห้องฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลเปิดบริการตลอด 24ชั่วโมง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันห้องฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลเปิดบริการตลอด 24ชั่วโมง ขอความร่วมมือประชาชนใช้บริการเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินจริงๆ

นาย แพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีเด็กเสียชีวิตที่จังหวัดสระแก้วว่า เป็นการเข้าใจผิดเรื่องการสื่อสาร ในความเป็นจริงคือห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลทุกแห่งเปิดให้บริการตลอด 24ชั่วโมง ไม่มีปิดบริการ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลได้แสดงความเสียใจกับครอบครัว พร้อมดูแลช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นบทเรียนที่อื่นนำไปปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดีขึ้น  และ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2ฝ่าย ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง  ว่าเหตุเกิดขึ้นอย่างไร  คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2สัปดาห์ นอกจากนี้ ได้สั่งการให้พัฒนาระบบการให้บริการ  เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารขั้นตอนการรับบริการ

นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกระดับ ให้มีมาตรฐานรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้การดูแลต่อเนื่องจากการดูแลที่จุดเกิดเหตุ จากทีมกู้ชีพฉุกเฉิน ผ่านระบบสายด่วน 1669 ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มารับบริการในห้องฉุกเฉินจะมีระบบคัดกรองแยกเป็น 3ระดับ วิกฤตฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตสีแดง ฉุกเฉินรองลงมาสีเหลือง และสีเขียวผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน  เพื่อความสะดวกในการดูแล รวมทั้งหากจำเป็นต้องส่งต่อโรงพยาบาลก็มีระบบรองรับแบบไร้รอยต่อ

“ยืนยันห้องฉุกเฉินทุกที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาปิด ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าไปรับบริการได้ทันที และเพื่อลดความแออัดในห้องฉุกเฉินให้หมอมีเวลาดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินอย่างเต็มที่ จึงขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่ได้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้มารับบริการในเวลาราชการ นายแพทย์เจษฎา กล่าว”