ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรพระขาว ประจำปี 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรพระขาว โดยมี พ.ต.อ.เจริญชัย คุณชื่น ผกก.สภ.พระขาว, นายวุฒิภัทร วงศ์นิ่ม ปลัดอำเภอบางบาล, นายสำเนา เกสรโอสถ นายก อบต.พระขาว, พ.ต.ท.ธีรพงศ์ อุทยาน สวป.สภ.พระขาว, นายสิทธิชัย จันทรวิรุช ผอ.รพ.สต.พระขาว พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต.พระขาว และประชาชน ร่วมพิธีเปิดโครงการ ในครั้งนี้

โดยทาง สภ.พระขาว ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.เจริญชัย คุณชื่น ผกก.สภ.พระขาว กล่าวว่า โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรพระขาว ได้รับมอบหมายจาก ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำรวจภูธรภาค 1 ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ซึ่งพิจารณาคัดเลือก พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยอันเกิดจากยาเสพติด จะได้เกิดกระบวนการการป้องกัน แก้ไข บำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีในพื้นที่ สร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน การจับกุมผู้ค้า และการบำบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรพระขาว เป็นโครงการที่ดีที่ทาง สภ.พระขาว เห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด ซึ่งทางนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดนโยบายการปราบปรามยาเสพติดให้เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดเพื่อจะประกาศให้เป็นจังหวัดสีขาว ต่อไป

Cr.ไชยวัฒน์ ATV อยุธยา