‘อธิรัฐ’ ชะลอปรับขึ้นค่าโดยสารเรือประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ – ติดตามงานพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ อาคาร 162 ปี ชั้น 4 ห้องประชุมวิสูตรสาคร กรมเจ้าท่า นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเรือข้ามฟาก จากกรณีผู้ประกอบการเรือโดยสาร เรือข้ามฟาก ขอปรับขึ้นค่าโดยสาร เนื่องจากผลกระทบราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้น

โดยอนุมัติให้เฉพาะเรือโดยสารข้ามฟาก ขึ้นค่าโดยสาร 50 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ส่วนเรือโดยสารคลองแสนแสบและเรือด่วนเจ้าพระยา ให้ชะลอการขึ้นโดยให้ตรึงราคาออกไปก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น หากราคาน้ำมันสูงขึ้นไปอีกให้เจ้าท่านำมาพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารอีกครั้ง

ในการนี้ นายอธิรัฐ ยังได้ติดตามการปรับปรุง พัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา (Smart Pier) ดังนี้

🔹ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว

1. ท่ากรมเจ้าท่า

2. ท่าสะพุทธ

3. ท่าน้ำนนทบุรี

4. ท่าช้าง

5. ท่าสาทร

🔹อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ท่าราชินี ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 82 กำหนดแล้วเสร็จ 15 ก.ค. 2565

2. ท่าเตียน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 65 กำหนดแล้วเสร็จ 31 ก.ค. 2565

3. ท่าบางโพ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 70 กำหนดแล้วเสร็จ 31 ส.ค. 2565

4. ท่าพระราม 7 ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 14 กำหนดแล้วเสร็จ 31 ส.ค. 2565

5. ท่าพายัพ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 38 กำหนดแล้วเสร็จ 31 ส.ค. 2565

และได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของ ปี 64 (กันเหลื่อมปี) และ ปี 65 ของกรมเจ้าท่า พร้อมสั่งการให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้