รฟม. ร่วมสนับสนุนอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รฟม. ร่วมสนับสนุนอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน รฟม. มอบอาหารจำนวน 500 ชุด โดยมี นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ รฟม. ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”