อ.อ.ป. จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ในโอกาสนี้ นายสุกิจ จันทร์ทอง ประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพ วางพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายอาศิรวาท ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ