ป.ป.ส. – AFP จับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ยกระดับการดำเนินงานด้านยาเสพติดระหว่างภูมิภาค

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police: AFP) นำโดย นายไซม่อน ลาลิค เจ้าหน้าที่อาวุโส ประจำเอเอฟพี กรุงเทพฯ ณ ห้องรับรองเภา สารสิน สำนักงาน ป.ป.ส.

ในการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร นายไซม่อน ลาลิค ได้แนะนำเจ้าหน้าที่แผนกข่าวกรองนิติวิทยาศาสตร์ของเอเอฟพี (Forensics Drug Intelligence: FDI) แก่ผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ส. ด้านนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุน ด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ภายใต้โครงการ AMPLIO ซึ่งทางเอเอฟพี ได้กล่าวขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ส. เช่นเดียวกัน

โดยเฉพาะเรื่องการนำข้อมูลการข่าวต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนขยายผลเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ซึ่งออสเตรเลียมีความประสงค์จะขยายความร่วมมือดังกล่าวไปในระดับภูมิภาคด้วย นายไซม่อนได้กล่าวขอบคุณ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการให้ข้อมูลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป

อีกทั้ง ยังได้เน้นย้ำเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้การข่าวในเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย และขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่คณะฯ ในการไปศึกษาดูงานในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ถือเป็นโอกาสดียิ่งที่เจ้าหน้าที่ของเอเอฟพีจะได้สำรวจพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอนาคต และในตอนท้ายได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ที่มีมาอย่างยาวนาน

ซึ่งประเทศออสเตรเลียได้สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ประโยชน์ในการลาดตระเวนทางน้ำ และงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การปราบปรามยาเสพติดจากสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์และข้อมูลวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้ง ความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีผลงาน อันเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ไปศึกษาดูงานด้านยาเสพติด ณ ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียได้เปิดพรมแดนให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แล้ว หลังปิดประเทศมายาวนานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ สำนักงาน ป.ป.ส. มีความยินดีที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานตามคำเชิญ เพราะเห็นถึงโอกาสอันสำคัญที่จะได้เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังจะได้ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของเอเอฟพี และนำมาปรับใช้ในการทำงานยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต”

ในตอนท้ายเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่เอเอฟพีไปเยี่ยมชม วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านการจัดฝึกอบรม การปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม และจะมีการเชิญธงของประเทศภาคีต่าง ๆ รวมถึงประเทศออสเตรเลีย ไว้บริเวณหน้าวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สำหรับความร่วมมืออันแน่นแฟ้นของนานาประเทศ ในการร่วมกันเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้เน้นย้ำให้ สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ