วุฒิสภา จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วุฒิสภา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มอบหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ทาสีอาคารเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45 น. นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 28

พร้อมด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ คณะสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางบาล นายบริรักษ์ เป็ดทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้นำคณะร่วมทำกิจกรรมทาสีอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา พร้อมทั้งมอบหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์กีฬา และภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จำนวน 100 ภาพ ให้แก่คณะครูและนักเรียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจ ทั้งในงานพระราชพิธี ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ทรงมุ่งมั่นจริงจัง คือ การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิด ในฐานะราชองครักษ์ผู้แข็งแกร่ง นับได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของ “พระบรมราชินี” และยืนหยัดสู้เคียงบ่าเคียงไหลเป็นพระคู่ขวัญคู่บุญบารมีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/