PEA บึง ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2565 นำโดยนายจิระศักดิ์ มาศกสิน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ทำความดีเพิ่มพูนการมีจิตสำนึกต่อสาธารณะ และสร้างประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมียอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 61 คน ได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 50 ยูนิต

ภาพข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง