ธอส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหารธนาคาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น ๓ อาคาร ๒ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่