ผลิตภัณฑ์สมุนไพรวัดน้ำตก (คีรีวงก์) ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจาก อย.

อย. เผย พบมีการเผยแพร่คลิปวีดิโอและข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวัดน้ำตก (คีรีวงก์)จังหวัดชุมพร ระบุสรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด–19 ทางสื่อออนไลน์ ได้รับ อย. แล้ว ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รับอนุญาตเฉพาะผลิตตัวอย่างเพื่อใช้ในงานวิจัยเท่านั้น

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวัดน้ำตก (คีรีวงก์) พบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว ได้รับการอนุญาตให้ผลิตตัวอย่างเฉพาะเพื่อใช้ในงานวิจัย และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับกับ อย.

รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยการดูฉลากผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะต้องมีฉลากภาษาไทย มีการแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ สรรพคุณหรือข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ ชื่อผู้ผลิตและที่อยู่สถานที่ผลิต เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ เป็นต้น

ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

***********************************************
วันที่เผยแพร่ข่าว 2 มิถุนายน 2565 ข่าวแจก 131 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล : https://bit.ly/3Meo8dk