PEA มาบตาพุด ส่งมอบ PUPAPLUG เต้ารับสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับลูกค้า

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2565 นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด และนายธวัชชัย บุญเรือง รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เป็นผู้ส่งมอบ PUPAPLUG เต้ารับสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับลูกค้า จำนวน 8 เครื่อง PUPAPLUG by PEA เป็นเต้ารับสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาให้เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่ว่าง ด้วยการมาร่วมทำธุรกิจใหม่ไปกับ PEA ติดตั้งง่ายเหมือนเต้ารับทั่วไป ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของธุรกิจและบริการ

ข่าว//ภาพ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด