PEA จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

PEA จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปรีดา แตงสาขา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด มีนายสมศักดิ์ งามสมสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ ร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดบ้านหีบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟและปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม PEA ให้กับพระครูปัญญาวราธรรม เจ้าอาวาส และคณะกรรมการบริหารวัดบ้านหีบ ร่วมกันเป็นผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุทัย