PEA บึง จัดกิจกรรม CSR ทำความดี เปลี่ยนหลอดไฟและมอบน้ำดื่ม PEA และถุงผ้าลดโลกร้อน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน

PEA บึง จัดกิจกรรม CSR ทำความดี เปลี่ยนหลอดไฟและมอบน้ำดื่ม PEA และถุงผ้าลดโลกร้อน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

วันที่1 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 น. นายจิระศักดิ์ มาศกสิน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง นำผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง เข้าร่วมทำกิจกรรม CSR ทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ ทีมงานได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุด และมอบน้ำดื่ม PEA จำนวน 50 แพ็ก และถุงผ้าลดโลกร้อนจำนวน 20 ใบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน

ภาพ/ข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง