การรถไฟฯ จัดให้ขบวนรถเร็วที่168 กันตัง-กรุงเทพ เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านกรูด เป็นการชั่วคราว รองรับการเดินทาง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

การรถไฟฯ จัดให้ขบวนรถเร็วที่168 กันตัง-กรุงเทพ เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านกรูด เป็นการชั่วคราว รองรับการเดินทาง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเส้นทางสายใต้ เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 นี้

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในเส้นทางสายใต้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงจัดให้ขบวนรถเร็วที่ 168 กันตัง – กรุงเทพ เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านกรูด เป็นการชั่วคราว โดยขบวนรถจะเดินทางถึงสถานีบ้านกรูด เวลา 22.02 น. (จอดรับส่ง 4 นาที) และถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 07.35 น. เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการเดินรถเพิ่มเติมครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แม้ว่าสถานการณ์โควิดในขณะนี้จะเริ่มคลี่คลาย และภาครัฐทยอยผ่อนปรนมาตรการมากขึ้น แต่การรถไฟฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่บนขบวนรถ และการสแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย