กรมประมง จับมือ ไอคอนสยาม ปลุกกระแส…รักษ์ปลาไทย 1 – 5 มิถุนายนนี้…ร่วมภาคภูมิใจไปพร้อมกันในงาน “มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม”

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ไอคอนสยาม กรมประมง ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม” กำหนดจัดขึ้นภายใต้ธีม “The Story Of Native Ornamental Fish in Thailand 2022” เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยตลอดจนเป็นการกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงามให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

ปลาสวยงามไทย…เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญโดยมอบนโยบายให้กรมประมงดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวยงามให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างสายพันธุ์ให้สวยงามแปลกใหม่เพื่อผลักดันให้ปลาสวยงามไทยก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับประเทศผู้ส่งออกปลาสวยงามที่สำคัญอันดับต้นๆ ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันปลาสวยงามของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกเป็นอย่างมากอันจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีที่มากกว่า 700 ล้านบาท โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 5 ของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดโลก ร้อยละ 7.38 ซึ่งจากรายงานพบว่าปลาสวยงามไทยที่ส่งออกและได้รับความนิยมจากตลาดประเทศมีหลากหลายชนิด อาทิ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาหมอสี ปลาปอมปาดัวร์ ฯลฯ

โดยในส่วนของปลาสวยงามส่งออกไทยจะได้มาจาก 2 ช่องทางหลักประกอบด้วย 1. ปลาสวยงามที่มาจากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกร อาทิ ปลากัด ปลาสวยงามที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายในตลาดต่างประเทศปีละไม่น้อยกว่า 20 ล้านตัว มูลค่าการส่งออกปีละมากกว่า 200 ล้านบาทและได้รับการประกาศเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 2.ปลาสวยงามที่ได้มาจากการจับรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ อาทิ ปลาก้างพระร่วง ปลาซิวข้างขวาน ปลาปล้องอ้อย ปลากะทิงไฟ ฯล ปลาเหล่านี้ล้วนแต่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศทำให้ปริมาณในธรรมชาติลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บางสายพันธุ์ตกอยู่ในสถานภาพสุ่มเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงมีนโยบายให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามพร้อมลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อลดการจับจากธรรมชาติและเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจปลาสวยงามไทยได้รับผลกระทบในด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้า กรมประมงจึงมีนโยบายให้จัดกิจกรรมกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงามควบคู่ไปกับการปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

สำหรับการจัดงาน “มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม” เป็นงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรมประมงกับไอคอนสยาม โดยกำหนดจัดขึ้นภายใต้ธีม “The Story Of Native Ornamental Fish in Thailand 2022” ร้อยเรียงเรื่องเล่าผ่านเรื่องราวแห่งความความภาคภูมิใจปลาสวยงามในแผ่นดินสยามผ่านนิทรรศการแกลอรี่ มีชีวิต เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สู่การสร้างความสมดุลในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดความยั่งยืน

ภายในงานกรมประมงได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและปลาสวยงามพื้นเมืองไทยมาร่วมจัดแสดงโดยรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำหาชมได้ยาก และใกล้สูญพันธุ์ สัตว์น้ำที่ลักษณะสวยงามโดดเด่นและมีพฤติกรรมแปลก มาให้ได้ชมผ่านเรื่องราวที่แสนมหัศจรรย์อย่างใกล้ชิดถึง 15 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ปลาก้างพระร่วง ปลาปล้องอ้อย ปลาซิวข้างขวานใหญ่ ปลาซิวข้างขวานเล็ก ปลาบู่หมาจู ปลากระทิงไฟ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลารากกล้วยปลากระดี่มุก ปลาซิวเจ็ดสี ปลาซิวหางกรรไกร ปลาซิวทอง ปลาช่อนเข็ม ปลาเข็มงวง จิ้มฟันจระเข้ยักษ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่กรมประมงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม Workshop เอาใจคนเมืองด้วยการสอนเทคนิคการจัดตู้ปลาสวยงามเรียกธรรมชาติไว้ใกล้ตัวด้วยฝีมือเราเอง และเมื่อมีตู้ปลาสวยแล้วห้ามพลาดกับกิจกรรมแชะเพื่อแชร์ที่จะสอนเทคนิคการถ่ายรูปปลาสวยงามง่ายๆ ด้วยสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสานปลาตะเพียนเอาใจเด็กๆ และผู้สนใจ ด้วยการร่วมอนุรักษ์ของเล่นเสริมมงคลสมัยบรรพบุรุษที่ถูกสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งนอกจากกิจกรรม Workshop ที่น่าสนใจแล้วผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ “ปลาพื้นถิ่นในแผ่นดินสยาม จะช่วยกันอย่างไรไม่ให้สูญพันธุ์ ”

โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ดร.ชวลิต วิทยานนท์ นักวิชาการอิสระความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณชานนท์ โควสุภัทร แฟนพันธุ์แท้ปลากัด และงานนี้กรมประมงไม่เพียงแต่เอาปลาสวยงามมาโชว์เพียงอย่างเดียว ยังเอาใจเหล่านักช้อปใจกลางกรุงด้วยการจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ อุปกรณ์การเลี้ยง ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพ อาทิ ปลากะพงดอกเกลือ ปลากุเลาเค็ม กุนเชียงปลา ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ ฯลฯ จาก Fisherman Shop ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ ร้านค้าแบรนด์ใหม่ล่าสุดของกรมประมงที่เปิดขึ้น 77 สาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องชาวประมงที่พร้อมส่งตรงถึงผู้บริโภคด้วยคุณภาพ “ประมงธงเขียว” เครื่องหมายที่การันตีความสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชื่นชมความงามและภาคภูมิใจไปกับเรื่องราวปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้ฟรี !! ในงาน“มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น – 22.00 น. บริเวณโซนเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และรัษฎา ฮอลล์ชั้น 1 ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ICONSIAM โทร.1338 ®